Phác họa bút chì Photoshop Action

Phác họa bút chì Photoshop Action

Phác họa bút chì Action biến ảnh của bạn thành hiện thực Pencil Sketch. công trình hoàn hảo Hành động với chân dung hoặc hình ảnh khác. Hành động chứa 10 màu FX. Lưu giờ làm việc với hành động này.

Chuyên mục đồng hồ:

Phác họa bút chì Photoshop ActionSau hành động hoàn tất công việc bạn nhận được một tập tin được tổ chức tốt và có cấu trúc với nhiều lớp, thư mục và các thiết lập để cải thiện kết quả cuối cùng. Hành động hoàn toàn làm việc trên máy Mac và PC.

Download: Phác họa bút chì Photoshop Action

Xem video hướng dẫn:

Share this post

Trả lời


.
.
.
.