Illuminatum 4in1 Photoshop Actions Bundle

Illuminatum 4in1 Photoshop Actions Bundle

COMMETUM – Incredible chi tiết cao Photoshop HÀNH ĐỘNG Pro với lihgt và phân tán hiệu ứng. Dễ sử dụng, tùy chỉnh và cải thiện. 4 hành động với các hướng khác nhau – UP, LEFT, RIGHT, DOWN. Một nhấp chuột hành động.

Illuminatum - 4in1 Photoshop Actions BundleLIGHTUM – NEW hệ Photoshop HÀNH ĐỘNG Pro với các hiệu ứng lihgt và tập trung mềm mại của các đối tượng trên ảnh của bạn. Cao kết quả chi tiết, dễ sử dụng, tùy chỉnh và cải thiện. Một nhấp chuột hành động.

MAGICUM – Dreamy Photoshop HÀNH ĐỘNG Pro với các hiệu ứng đom đóm và tập trung mềm mại của các đối tượng trên ảnh của bạn. Cao kết quả chi tiết, dễ sử dụng, tùy chỉnh và cải thiện. Một nhấp chuột hành động. Hai phiên bản của hành động trong một.

AQUARIUM – Unique Photoshop HÀNH ĐỘNG Pro mà tạo ra một hồ cá và lao vào nó bất kỳ đối tượng nào bạn muốn. Dễ dàng thêm và thay đổi tất cả các yếu tố và màu sắc của kết quả hành động. Rất đơn giản để sử dụng – chỉ chải khu vực và nhấp chơi. Một nhấp chuột hành động.

tạo ra trên Photoshop CS5 hành động này, kiểm tra và làm việc trên Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC (chỉ có phiên bản tiếng Anh). Nếu bạn không sử dụng các phiên bản tiếng Anh, bạn có thể chuyển đổi của Photoshop bằng tiếng Anh, chơi các hành động và trở về ngôn ngữ của bạn back.How để làm điều đó – https://www.youtube.com/results?search_query=How+to+ thay đổi ngôn ngữ + + trên + Photoshop + to + tiếng anh.
Để có kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng

kích thước ảnh giữa 2000-4000px (3000px đề nghị)
Độ phân giải ảnh giữa 240-300dpi (300pdi đề nghị)

Download: Illuminatum 4in1 Photoshop Actions Bundle

Ghi nguồn nếu bạn copy nhé, Xin cảm ơn

Share this post

Trả lời


.
.
.
.