Aurora – Polar Lights Photoshop Action CS3+

Aurora – Polar Lights Photoshop Action CS3+

Hành động đã được thử nghiệm và làm việc tại CS3, CS4, CS5, phiên bản CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015. Các công trình trong ngôn ngữ nhân Photoshop phiên bản.

aurora-polar-lights-photoshop-action-cs3Tính năng, đặc điểm:
hiệu ứng không phá hoại;
Viết từ 1000px để 5000px hình ảnh độ rộng, độ phân giải;
4 đèn chỉ dẫn;
6 bộ lọc điều chỉnh màu sắc;
6 màu gradient khác nhau;
Structurized và có thể chỉnh sửa PSD file

Demo: https://graphicriver.net/item/aurora-polar-lights-photoshop-action-cs3/15752738
Download: Aurora – Polar Lights Photoshop Action CS3+

Vui lòng ghi nguồn nếu bạn copy bài viết từ website này, Xin cảm ơn

Share this post

Trả lời


.
.
.
.