09497 55555

Photoshop

aurora-polar-lights-photoshop-action-cs3

Aurora – Polar Lights Photoshop Action CS3+

Hành động đã được thử nghiệm và làm việc tại CS3, CS4, CS5, phiên bản CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015. Các công trình trong ngôn ngữ nhân Photoshop phiên bản. Tính năng, đặc điểm: hiệu ứng không phá hoại; Viết từ 1000px để 5000px hình ảnh độ rộng, độ phân giải; 4 đèn...

Read more...
pencil-sketch

Phác họa bút chì Photoshop Action

Phác họa bút chì Action biến ảnh của bạn thành hiện thực Pencil Sketch. công trình hoàn hảo Hành động với chân dung hoặc hình ảnh khác. Hành động chứa 10 màu FX. Lưu giờ làm việc với hành động này. Chuyên mục đồng hồ: Đồng hồ đeo tay chính...

Read more...