Ngân hàng chuyển khoản: VietCombank
Chủ tài khoản: Lương Văn Thuận
Mã số tài khoản: 0021 000 818 789 tại Vietcombank – CN Thang Long – Hà Nội